Makaleler

TİROİD BEZİ ANATOMİSİ, EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE TİROİD HORMON METABOLİZMASI

06.05.2012 13:59
 TİROİD BEZİ ANATOMİSİ, EMBRİYOLOJİSİ,HİSTOLOJİSİ VE TİROİD HORMON METABOLİZMASI ANATOMİ Tiroid bezi Trakeanın önünde, larynx’in hemen altındadır, C5 – T1 vertebralar arasındadır. 2 lobdan oluşur (lobus dexter ve lobus sinister) ve bu loblar birbirine isthmus ile bağlıdır. %70 – 80 oranında...