Fallot Tetralojisi (TOF)

  1. Ventriküler Septal Defekt

  2. Sağ Ventrikül Hipertrofisi

  3. Pulmoner Stenoz

  4. Ata Binen Aorta  

KIRMIZI ARTRİT YAPAN HASTALIKLAR

  1. Septik Artrit

  2. Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)

  3. Gut

  4. Psödo gut

  5. Psöriatik artrit

  6. Reaktif artrit

  SİKLOFOSFAMİD'İN YAN ETKİLERİ

1. Hemorajik sistit,
2. Gonadal toksisite,
3. İkincil malignite gelişimi riskini arttırır.